MISS BLOG.CZ: Velká jarní soutěž začíná!

25. dubna 2014 v 12:00
A je to tu! Velká jarní soutěž portálu Blog.cz vám přináší šanci vyhrát vlastní výběr knih z nakladatelství Fragment.cz a balíčky DVD od TV Nova. Čtěte dál a zjistěte, jak na to.


Dnešním dnem startuje první ročník exkluzivní soutěže MISS BLOG.CZ. Pošlete do ní svoji fotku - každý týden se bude hlasovat o fotku s nejvíce hlasy, jejíž autorka vyhraje balíček DVD.

Myslíš, že jsi sexy? Nebo že jsi typ, ze kterého se mužům podlamují kolena? Nenechávej si svoji fotku jen pro sebe. Pochlub se svojí nejlepší fotkou a vyhraj za to knížky dle vlastního výběru od Fragmentu.

Jak soutěžit?

Na e-mail soutez@blog.cz pošli ve stanovené lhůtě (nejpozději do 23.5. do 12:00 hod) svůj vybraný snímek, na kterém budeš vyfocena jenom ty. Soutěžní fotka by měla odpovídat tématu soutěže a nesmí mít vulgární nebo jinak nevhodný obsah (u takových fotek si vyhrazujeme právo je ze soutěže vyloučit). Soutěžní fotku mohou zaslat pouze blogerky starší 15 let, které mají na Blog.cz aktivní blog (založený před 23.5. 2014). Každá blogerka může do soutěže zaslat pouze jednu fotku.

K zaslané fotografii připoj svůj věk, adresu svého blogu a dvě věty, kterými popíšeš sebe a svůj blog. Soutěž poběží od pátku 25. dubna po celý květen, celkem nás čekají 4 soutěžní týdny. Každý týden vybereme z došlých fotografií 10 nejlepších a vy pak budete moci na tomto blogu hlasovat, která z blogerek je v týdenním kole nejkrásnější. Z každého týdenního kola postoupí do finále 3 fotky, které dostanou nejvíce hlasů.

Soutěž bude rozdělena do těchto 4 soutěžních kol a jednoho finálového kola:

1. 2.5 - 9.5. 12:00
2. 9.5 - 16.5 12:00
3. 16.5. - 23.5. 12:00
4. 23.5. - 30.5. 12:00
Finále: 30.5. - 6.6.
Vyhlášení výsledků: 6.6.

Zasílání fotografií pro každý týden bude vždy ukončeno následující týden v pátek ve 12:00 (v tomto týdnu tedy můžete posílat fotky do pátku 2.5. do 12:00. Později došlé fotografie budou zařazeny do dalšího soutěžního týdne). V pátek odpoledne vždy bude zveřejněno 10 vybraných soutěžních fotografií, kterých se bude hlasovat. Hlasování každého týdenního kola bude ukončeno vždy následující pátek ve 12:00. Poté bude vyhlášen výherce a zároveň se v tento den spustí nové soutěžní kolo. Ve finále se sejde 12 soutěžních fotek ze všech kol, které dostaly nejvíce hlasů a které budou soutěžit o titul Miss Blog.cz.

Na jaké ceny se můžete těšit?

Každý týden soutěžíme o balíčky DVD od TV Nova. Po čtyřech týdenních kolech přijde velké hlasování o Miss Blog.cz. Z týdenních finalistek vyberou čtenáři tohoto blogu celkovou vítězku. Soutěžící, jejíž fotka získá nejvíce hlasů, se pak může těšit na vlastní výběr knih z nakladatelství Fragment.cz v hodnotě 1500 Kč. Blogerka na druhém místě vyhraje vlastní výběr knih za 1000 Kč a blogerka na třetím místě si bude moci vybrat knížky za 500 Kč.Herní řád
soutěže "Miss Blog.cz" portálu Blog.cz
______________________________________________________________________________________
1. Vyhlašovatelem soutěže "Miss Blog.cz" portálu Blog.cz (dále jen "Soutěž"), je společnost CET 21 spol. s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen "CET 21"). Spolupořadatelem Soutěže je Nakladatelství FRAGMENT, s.r.o., které poskytuje poukazy na knihy pro výherce Soutěže.
2. Soutěž bude probíhat v období od 25.04.2014 do 06.06.2014.
3. Do Soutěže se může za níže uvedených podmínek zapojit každá fyzická osoba starší 15-ti let, která má založený vlastní blog na portálu Blog.cz (http://www.blog.cz) nebo si ho nejpozději do 23.05.2014 založí. Pokud soutěžící kdykoli v průběhu Soutěže ukončí, zruší nebo přestěhuje svůj blog k jiné službě, bude ze Soutěže bez dalšího vyřazen.
4. Z účasti na Soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k CET 21 spolupracující přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízké těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.
5. Soutěž bude rozdělena do čtyř (4) soutěžních kol a jednoho (1) finálového kola:
Začátek kola/hlasování Konec kola/hlasování
1. soutěžní kolo 02.05.2014 12:00 hod. 09.05.2014 12:00 hod.
2. soutěžní kolo 09.05.2014 12:00 hod. 16.05.2014 12:00 hod.
3. soutěžní kolo 16.05.2014 12:00 hod. 23.05.2014 12:00 hod.
4. soutěžní kolo 23.05.2014 12:00 hod. 30.05.2014 12:00 hod.
finálové kolo 30.05.2014 12:00 hod 06.06.2014 12:00 hod.
6. Úkolem soutěžících bude zaslat fotografii své osoby (dále jen "Soutěžní fotografie") na e-mailovou adresu soutez@blog.cz. Do předmětu e-mailu je třeba uvést heslo "Miss Blog.cz" a do textu e-mailu uvést věk soutěžícího, adresu jeho blogu na portálu Blog.cz a dvě (2) věty popisující osobu soutěžícího a jeho blog. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jednu (1) Soutěžní fotografii. Lhůta pro zasílání Soutěžních fotografií je od 25.04.2014 do 23.05.2014.
7. CET 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže fotografie, které neodpovídají zadanému tématu, nebo mají vulgární či jinak nevhodný obsah, nebo jinak odporují pravidlům této Soutěže.
8. Zasláním soutěžního e-mailu poskytuje soutěžící CET 21 svolení užít Soutěžní fotografii pro účely realizace a propagace Soutěže všemi způsoby bez omezení, zejména svolení ke zveřejnění fotografie na portálu Blog.cz, a to včetně uvedení adresy blogu soutěžícího zachyceného na fotografii. Soutěžící odpovídá CET 21 za to, že užitím fotografie způsoby uvedenými v tomto odstavci nebudou porušena ani jinak dotčena práva třetích osob, zejména autorů fotografie, dalších osob zachycených na fotografii apod.
9. Do každého soutěžního kola vybere porota složená ze zástupců CET 21 z doručených Soutěžních fotografií maximálně deset (10) nejlepších nebo nejzajímavějších fotografií. Tyto fotografie budou zveřejněny na portáluBlog.cz formou článku na stránce http://miss.blog.cz/, kde budou předmětem hlasování dle pravidel stanovených CET 21. Z každého počítače bude možné hlasovat pro každou Soutěžní fotografii maximálně jednou (1x) denně, a současně z každé IP adresy bude možné hlasovat pro každou Soutěžní fotografii maximálně desetkrát (10x) denně. Pokud CET 21 kdykoli během hlasování zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že někteří hlasující porušují či obchází stanovená pravidla hlasování, je CET 21 oprávněna dle svého uvážení takové hlasy vymazat, případně vyloučit ze Soutěže Soutěžní fotografii, pro kterou bylo tímto způsobem hlasováno.
10. V každém soutěžním kole budou na základě výsledků hlasování vyhlášeny tři (3) vítězné Soutěžní fotografie, které získaly nejvíce hlasů. V případě shodného nejvyššího počtu hlasů u více Soutěžních fotografií, rozhodne o pořadí Soutěžních fotografií losování. Soutěžící, kteří vítězné Soutěžní fotografie daného soutěžního kola do Soutěže zaslali, získají dárkový balíček TV Nova.
11. Vítězné Soutěžní fotografie ze všech čtyř (4) soutěžních kol postoupí do finálového kola. Během finálového kola budou tyto fotografie zveřejněny na portálu Blog.cz a bude možné pro ně hlasovat za podmínek uvedených v odst. 9. Na základě výsledků hlasování budou vyhlášeny tři (3) vítězné fotografie celé Soutěže, které ve finálovém kole získaly nejvíce hlasů. V případě shodného nejvyššího počtu hlasů u více Soutěžních fotografií, rozhodne o pořadí Soutěžních fotografií losování. Soutěžící, kteří vítězné Soutěžní fotografie do Soutěže zaslali, získají následující ceny:
1.místo: poukaz na knihy z nakladatelství Fragment (http://www.fragment.cz) dle vlastního výběru v hodnotě 1500 Kč, prezentace blogu výherce na home page Blog.cz a PR předměty TV Nova
2.místo: poukaz na knihy z nakladatelství Fragment (http://www.fragment.cz) dle vlastního výběru v hodnotě 1000 Kč, prezentace blogu výherce na home page Blog.cz a PR předměty TV Nova
3.místo: poukaz na knihy z nakladatelství Fragment (http://www.fragment.cz) dle vlastního výběru v hodnotě 500 Kč, prezentace blogu výherce na home page Blog.cz a PR předměty TV Nova
12. Výherci budou kontaktováni prostřednictvím kontaktních údajů, které mají uvedeny ve svém uživatelském profilu na portálu Blog.cz a budou jim sděleny instrukce ohledně převzetí ceny. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.
13. Ceny ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou. Ceny nemohou být směněny za hotovost a nevyplácí se za ně žádná náhrada. CET 21 si vyhrazuje právo v případě nepředvídaných okolností poskytnout výhercům namísto cen uvedených v tomto herním řádu adekvátní náhradní ceny.
14. Výsledky Soutěže budou rovněž zveřejněny na portálu Blog.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
15. Na regulérní průběh Soutěže bude dohlížet Andrea Bezdíčková, koordinátor PR. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí CET 21 ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
16. CET 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.
17. CET 21 si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit, přerušit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči CET 21.
18. Tento herní řád a aktuální informace o Soutěži budou zveřejněny na portálu Blog.cz.
V Praze dne 25.04.2014
__________________________________
Petr Horák, ředitel sekce nových projektů
 

61 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Ruža z Moravy Ruža z Moravy | E-mail | Web | 25. dubna 2014 v 14:44

Měla bych typ na blogerku, ale nevím, zda se přihlásí. Dala bych jí svůj hlas určitě. ;-)

2 Nicole Nicole | E-mail | Web | 25. dubna 2014 v 16:01

E-mail odeslán, tak uvidíme :D

3 melfie melfie | Web | 25. dubna 2014 v 16:09

Myslím si že je to skvělý nápad:). Doufám že se nebude rozhodovat jen podle vzhledu, ale i podle sympatií. Těším se na první účastnice a určitě pošlu hlas mé 'favoritce'!:)

4 Deny el Infian Deny el Infian | E-mail | Web | 25. dubna 2014 v 16:10

Och, tak já, že se z legrace přihlásím a ono je to od patnácti, pffff -.- :D

5 Adele ♥ Kate Middleton Adele ♥ Kate Middleton | Web | 25. dubna 2014 v 16:53

wow tak taková soutěž tu ještě nebyla. ale nevím, nepovažuju se za žádnou missku. každopádně se těším na fotky a hlasování!!! ;-)

6 bebs. │ littledreamers.blog.cz bebs. │ littledreamers.blog.cz | Web | 25. dubna 2014 v 17:10

Určite to nie je zlý nápad, ale myslím si, že by bolo lepšie, keby bolo možné niekoho nominovať - mnoho blogeriek je krásnych, no nenazbierajú dosť odvahy na to, aby sa zapojili do súťaže :-)

7 Calla Calla | Web | 25. dubna 2014 v 19:17

Mohu se přihlásit, pokud mi je 15 a ne více než 15? :D

8 DcVenush DcVenush | Web | 25. dubna 2014 v 19:18

Tak sem zvědavá kdo vyhraje...I když já sama bych tam fotku nikdy neposlala :D

9 MissNormální MissNormální | Web | 25. dubna 2014 v 19:50

Odesláno:D je to moje první přihlášení do blogové soutěže :D ale nevim.. :D  penizky na knihy nejsou a ze ctecky to neni ono :D

10 MissNormální MissNormální | 25. dubna 2014 v 19:50

Odasláno.. Uvidim:D je to moje první blogová soutěž :D

11 Marillee Marillee | E-mail | Web | 25. dubna 2014 v 20:48

Tak podle mě se hlavně zúčastní slečny, které si vedou módní bločky :D Já jsem bloger anonym, ode mě očekávejte fotky maximálně mého psa :D Ale budu to sledovat, dost mě zajímá, koho společnost vybere

12 crazy-cloverleaf crazy-cloverleaf | Web | 25. dubna 2014 v 21:02

Škoda, chtěla jsem se přihlásit, ale je mi jenom 14. :-(

13 Verronie Verronie | E-mail | Web | 25. dubna 2014 v 22:17

Tato soutěž mě mile překvapila, chci se zúčastnit, ale nevím jaká to má být fotka. Jakože jestli tam musí jít vidět celá postava nebo jen půlka nebo třeba jen hlava..?

14 Dragell Dragell | Web | 25. dubna 2014 v 22:38

Ta knižní výhra mne velmi motivuje, asi zkusím pohledat nějakou svoji pěknou fotku a zaslat :)

15 markeet123 markeet123 | E-mail | Web | 26. dubna 2014 v 9:06

Mě se ta soutěž velice líbí :) ! Letos se určitě nepřihlásím,  protože chci mít blog v anonymitě ale kdyby byl i další ročník, tak bych o tom dost silně uvažovala :) ! !:D :D I když na výhru to nevidím ale zkusit se má vše :D !!

16 Ester Ester | E-mail | Web | 26. dubna 2014 v 14:21

Ja to tam pošlem :DDDD

17 Limonáda . • Blowme.blog.cz Limonáda . • Blowme.blog.cz | Web | 26. dubna 2014 v 14:44

Také to chci zkusit, výhra se mi opravdu hrozně líbí ! :-)

18 adellestylinson adellestylinson | Web | 26. dubna 2014 v 16:01

Já to zkusím, výhra mě strašně motivuje. Hlavně ty knížky :D

19 Rose Rose | E-mail | Web | 26. dubna 2014 v 17:49

Sice asi nemám žádnou šanci, ale tak to zkusím :-)

20 Andy monster Andy monster | E-mail | Web | 27. dubna 2014 v 15:48

No, škoda že nemám viac ako 15. Na to si počkám ešte 4 a pol roka. No nič. Určite držím palce babám, ktoré sa prihlásia.

21 NaTyy NaTyy | Web | 27. dubna 2014 v 20:49

zkusím no:D:)

22 Rose Rose | E-mail | Web | 27. dubna 2014 v 22:19

To jsem zvědavá, email odeslán.. :D

23 lejimada lejimada | E-mail | Web | 28. dubna 2014 v 17:27

nemám módní blog - to ani náhodou, nejsem ani slečna :) ale ráda čtu a tak to třeba zkusím :-D

24 S-hejvi S-hejvi | Web | 2. května 2014 v 10:38

Fragment mě hodně oslovil s poslední vydanou knížkou, proto jdu do toho. Za zkoušku nic nedáme :)

25 Tess Tess | Web | 2. května 2014 v 18:57

supr nápad :D a tak proč se nehecnout a nepřihlásit se taky :D jaj lidi, sranda musí být :D

26 Christeen - Christeen - | Web | 3. května 2014 v 8:08

Super soutěž :)

27 Agnes Agnes | E-mail | 5. května 2014 v 10:48

To jsou báječné ceny, určitě to alespoň stojí zato zkusit ;-)

28 Terry Terry | E-mail | Web | 10. května 2014 v 21:35

áhjo nemám víc jak patnáct :-(

29 Linda Linda | Web | 18. května 2014 v 12:29

Každý je svým způsobem krásný, nemůžeme o někom říct že je VYSLOVENĚ ošklivý, ale každopáně přeji všem co se přihlásily hodně štěstí:-)

Komentáře jsou uzavřeny.